Psychodrama in opleiding en beroep, ontwikkeling door actie

Psychodrama in Opleiding & Ontwikkeling, hoezo? Zeker 95% van alle literatuur over psychodrama betreft therapeutische toepassingen. Ook wie zijn toevlucht neemt tot Internet ervaart, dat vrijwel de gehele psychodramadocumentatie daarnaar verwijst. Voor de andere toepassingen is er minder aandacht, maar er zijn er vele ontstaan op zeer uiteenlopende gebieden. In dit artikel een poging om bijeen te zetten, welke toepassingen van en ontwikkelingen binnen psychodrama geschikt zijn voor gebruik in de volgende contexten: opleiden tot een beroep, professionalisering binnen beroepen en het dagelijkse werk van beroepsbeoefenaars binnen het HRD-veld.

Persoonlijke ontwikkeling en groeien in het beroep zijn thema’s, die momenteel hoog scoren. Persoonlijke ontwikkelingsplannen worden in vrijwel elk bedrijf vereist. Tegelijk staat het mobiliseren van de eigen verbeeldings- en scheppingskracht hoog aangeschreven. Zo zijn verrassing en flexibiliteit gewilde kenmerken voor medewerkers van moderne organisaties. In psychodrama komen beide lijnen bij elkaar. Ik beschrijf hier welke mogelijkheden psychodrama daarbij biedt. Eerst wordt een impressie gegeven van wat psychodrama is, en daaraan gekoppeld een korte ontstaansgeschiedenis. Vervolgens komt de werkwijze aan de orde, met een typering van de lange basisvorm. Voor velen zullen de kortere vormen het aantrekkelijkst zijn, vandaar enige uitgewerkte voorbeelden daarvan. Waarom zou je het eigenlijk doen, is uiteraard de kernvraag. Een kompact antwoord wordt gegeven. Hierna volgt kort de typering van enige andere verwante en afgeleide werkvormen. Tenslotte een summiere overdenking bij de vraag: voor wie is psychodrama bruikbaar en hoe kan je het leiden ervan leren?

1 reactie op “Psychodrama in opleiding en beroep, ontwikkeling door actie

  1. Gestart! Marjorie, we hopen veel van je te horen! We blijven je volgen, want je interventies zijn top!