Zomerworkshop binnen korte tijd vol. Doe jij mee in het najaar?

Dit jaar beginnen we een nieuwe zomerworkshop “Korte Werkvormen Psychodrama en Bibliodrama” deze groep is was in korte tijd volgeboekt.

We zullen een tweede workshop organiseren in het najaar, belangstellenden kunnen zich hiervoor nu al opgeven.

Voor wie is deze workshop?

Alle hulpverleners, die niet uitsluitend verbaal willen werken en hun kennis en kunde willen verruimen (coaches, therapeuten, geestelijk verzorgers, psychologen, managers, personeelsfunctionarissen, e.a.)

Waarop is de workshop gericht?

 • rondzingen in gesprekken doorbreken,
 • de onbereikbaren benaderen, 
 • diagnose in actie, 
 • van luisteren naar keuzes faciliteren, 
 • samengaan van humor en ernst, 

kortom: lerend leiden in beweging, in actie, met plezier!

Onze nieuwe flyer vliegt door het land!

LapStreur SE & Het Dean-huis
opleidingsinstituut voor psychodrama en bibliodrama

Move to grow!

LapStreur SE verrijkt uw professionele interventiemogelijkheden door:

 • focus op gedachtenconstructies
 • handvatten bij integratie ‘gevoel en verstand’
 • gevoel voor lichaamssignalen

Kortom: een nieuwe input voor de professional.

Opties voor deelname:

 1. Opleiding in doorlopende leergroep
  - op basis- en gevorderd niveau
  - deelname na intakegesprek.
 2. Psychodrama en muzikale gezinssculpturen (workshop)
  - 7 tot en met 10 juli 2013
  - In samenwerking met Jack Verburgt; pedadoog en muziektherapeut.
 3. Psychodrama, zingeving en bibliodrama (workshop)
  - 18 tot en met 21 augustus 2013
  - Verdieping, zingeving, midrash en persoonlijke groei.

De opleiding en de workshops worden gegeven door
Drs. Marjorie Streur TEP en Drs. Jan Lap TEP
Drs. Jack Verburgt (mededocent 7-10 juli 2013)

Accreditatie/studiepunten: PKN, SKGV, SRBV te verkrijgen

Voor meer informatie zie http://lapstreur.nl/?p=home&s=actueel

Psychodrama in opleiding en beroep, ontwikkeling door actie

Psychodrama in Opleiding & Ontwikkeling, hoezo? Zeker 95% van alle literatuur over psychodrama betreft therapeutische toepassingen. Ook wie zijn toevlucht neemt tot Internet ervaart, dat vrijwel de gehele psychodramadocumentatie daarnaar verwijst. Voor de andere toepassingen is er minder aandacht, maar er zijn er vele ontstaan op zeer uiteenlopende gebieden. In dit artikel een poging om bijeen te zetten, welke toepassingen van en ontwikkelingen binnen psychodrama geschikt zijn voor gebruik in de volgende contexten: opleiden tot een beroep, professionalisering binnen beroepen en het dagelijkse werk van beroepsbeoefenaars binnen het HRD-veld.

Persoonlijke ontwikkeling en groeien in het beroep zijn thema’s, die momenteel hoog scoren. Persoonlijke ontwikkelingsplannen worden in vrijwel elk bedrijf vereist. Tegelijk staat het mobiliseren van de eigen verbeeldings- en scheppingskracht hoog aangeschreven. Zo zijn verrassing en flexibiliteit gewilde kenmerken voor medewerkers van moderne organisaties. In psychodrama komen beide lijnen bij elkaar. Ik beschrijf hier welke mogelijkheden psychodrama daarbij biedt. Eerst wordt een impressie gegeven van wat psychodrama is, en daaraan gekoppeld een korte ontstaansgeschiedenis. Vervolgens komt de werkwijze aan de orde, met een typering van de lange basisvorm. Voor velen zullen de kortere vormen het aantrekkelijkst zijn, vandaar enige uitgewerkte voorbeelden daarvan. Waarom zou je het eigenlijk doen, is uiteraard de kernvraag. Een kompact antwoord wordt gegeven. Hierna volgt kort de typering van enige andere verwante en afgeleide werkvormen. Tenslotte een summiere overdenking bij de vraag: voor wie is psychodrama bruikbaar en hoe kan je het leiden ervan leren?