ACTUEEL                                   

 

NIEUW: 

 

ZOMERWORKSHOP "Korte werkvormen psychodrama en bibliodrama" 

 

24 augustus (14.00 uur) - 27 augustus (13.00 uur)

Voor:

alle hulpverleners, die niet uitsluitend verbaal willen werken en hun kennis en kunde willen verruimen

(coaches, therapeuten, geestelijk verzorgers, psychologen, managers, personeelsfunctionarissen, e.a.)

 

Zij willen:

Ophouden met rondzingen in gesprekken,

de onbereikbaren benaderen,

diagnose in actie,

van voorschrijven naar luisteren naar keuzes faciliteren,

samengaan van humor en ernst,

niet scoren maar voorzetten,

kortom: lerend leiden

in beweging, in actie, met plezier.

 

Maximum aantal deelnemers: 12

Volgorde van aanmelden geldt bij overtal

 

Opzet

drie volle dagen de themata van de deelnemers bewerken,

kennis maken met actievormen,

kennis maken met mensen,

deelnemen en oefenen,

langs nieuwe wegen gaan

en thuis raken in de wereld van actiemethodiek.

(programma volgt na aanmelding)

 

Plaats

De Hezenberg, Hattem

 

Kosten

Cursusgeld, logies, maaltijden € 450,=

 

Inlichtingen en aanmelden

info@lapstreur.nl

of 06-51572056

of 06-53834785

 

 

INFORMATIE OVER DE OPLEIDING

 

NIEUWE MODULE VINDT PLAATS deels in NIEUWEGEIN en deels in Hattemerbroek !!!                    

                                                                                   

OPLEIDING

Psychodrama (ook Bibliodrama)                                 

KORTE ROUTE

 

Plaats: Nieuwegein


Wat leer je?
De basisopleiding is er in het begin op gericht, dat deelnemers door zelfontdekkend leren inzicht krijgen in hun eigen levensthema’s. Wij relateren dat steeds aan je latere rol als leider van groepen of psychodrama-director.
De basisopleiding mikt er uiteindelijk op, dat de trainee in staat is, in de context van zijn/haar werk, de mogelijkheden van de methode in te zetten.Output: Wat kun je straks? Wat ben je straks?
De trainee is gegroeid in zelfkennis en zelfvertrouwen. Hij kan onderscheid maken tussen eigen problematiek en het leven van zijn cliënten.
Bij de beroepsmatige omgang met groepen en individuele personen loop je aan tegen vertragingen of zelfs impasses in het leer- of ontwikkelingsproces van de cliënt (klant, leerling, pastorant, groep enz.).
Deelnemers aan de basiscursus leren psychodramavaardigheden zo aan te wenden, dat zij in staat zijn:
● hun contacten (ook trainingen) nieuwe impulsen en diepgang te geven;
● deelnemers en cliënten bij persoonlijke impasses te helpen;
● groepsprocessen opnieuw elan te geven.

Certificering
Aan het eind van de opleiding wordt een getuigschrift uitgereikt. De uren daarin vermeld, zijn uitgangspunt voor de toelating tot onze Voortgezette Opleiding Psychodrama.
Zij tellen ook mee voor de toelating tot de Learning Circle van de NBES. Dit is een overkoepelende opleiding die leidt tot internationaal Certified Practitioner (CP) Psychodrama.
Modules zijn PKN-PE en SKGV en SRVB geaccrediteerd.

Praktische gegevens

MODULES 2018

 

Deelnemen kan op elk moment, dat er een nieuwe module start.

De thematiek van de eerst volgende module staat vast.
Keuze van de thematiek van de  module is gemaakt in overleg met deelnemers.
Bij alle modules worden digitaal hand-outs verstrekt.
Welke modules er ook worden gekozen, de basisopleiding behoudt de output zoals boven is beschreven.
We werken met een kleine groep, dus veel oefengelegenheid.

Informatie over de komende module (nog beperkte ruimte voor deelname)

Titel:  Psychodrama en verliesverwerking

Data, plaats en tijden:

31 mei Hattemerbroek, 15.00 -21.00 uur

01 juni Hattemerbroek, 09.00 uur-15.00 uur

08 juni Nieuwegein, 14.00 uur - 20.00 uur

21 juni Hattemerbroek, 14.00 - 20.00 uur

22 juni Hattemerbroek, 09.00 uur-15.00 uur

13 juli Nieuwegein, 14.00 - 20.00 uur


Plaats:

Nieuwegein, Merelplein 2
Hattemerbroek, Voskuilerdijk 68


Toelichting: www.lapstreur.nl
Overleg: 06-51572056 of 06-53834785

 

Elke module kan ook afzonderlijk worden gevolgd.

Prijs: € 360,= per module

 

Inlichtingen en opgeven:

info@lapstreur.nl of  06-51572056

 

Je kunt ook een inschrijfformulier naar ons zenden.

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

E-mail:
info@lapstreur.nl

Telefonisch:
0031-(0)499-474161
06-51572056
06-53834785