ACTUEEL                                   

 

 

LET OP: NIEUWE MODULE START op nieuwe lokatie:     NIEUWEGEIN !!!                    

                                                                                   

OPLEIDING

Psychodrama (ook Bibliodrama)                                 

KORTE ROUTE

 

Plaats: Nieuwegein


Wat leer je?
De basisopleiding is er in het begin op gericht, dat deelnemers door zelfontdekkend leren inzicht krijgen in hun eigen levensthema’s. Wij relateren dat steeds aan je latere rol als leider van groepen of psychodrama-director.
De basisopleiding mikt er uiteindelijk op, dat de trainee in staat is, in de context van zijn/haar werk, de mogelijkheden van de methode in te zetten.Output: Wat kun je straks? Wat ben je straks?
De trainee is gegroeid in zelfkennis en zelfvertrouwen. Hij kan onderscheid maken tussen eigen problematiek en het leven van zijn cliënten.
Bij de beroepsmatige omgang met groepen en individuele personen loop je aan tegen vertragingen of zelfs impasses in het leer- of ontwikkelingsproces van de cliënt (klant, leerling, pastorant, groep enz.).
Deelnemers aan de basiscursus leren psychodramavaardigheden zo aan te wenden, dat zij in staat zijn:
● hun contacten (ook trainingen) nieuwe impulsen en diepgang te geven;
● deelnemers en cliënten bij persoonlijke impasses te helpen;
● groepsprocessen opnieuw elan te geven.

Certificering
Aan het eind van de opleiding wordt een getuigschrift uitgereikt. De uren daarin vermeld, zijn uitgangspunt voor de toelating tot onze Voortgezette Opleiding Psychodrama.
Zij tellen ook mee voor de toelating tot de Learning Circle van de NBES. Dit is een overkoepelende opleiding die leidt tot internationaal Certified Practitioner (CP) Psychodrama.
Modules zijn PKN-PE en SKGV en SRVB geaccrediteerd.

Praktische gegevens

MODULES 2018

De thematiek van de eerste module staat vast.
Keuze van de volgende modules wordt gemaakt in overleg met deelnemers.
Bij alle modules worden digitaal hand-outs verstrekt.
Welke modules er ook worden gekozen, de basisopleiding behoudt de output zoals boven is beschreven.


Informatie over de komende module

Titel:  De scheppende kracht in jezelf
Tijd: zes vrijdagen van 14.00 uur tot 20.00 uur
Data: 19 januari, 2 en 16 februari, 2 en 16 en 23 maart 2018
Plaats: Nieuwegein, Merelplein 2
Bereikbaarheid per OV: vanaf station Utrecht elke zeven en halve minuut een sneltram van ongeveer 15 minuten.
Toelichting: www.lapstreur.nl
Overleg: 06-51572056 of 06-53834785

 

 

 

Kleine groep, veel oefengelegenheid.

Plaats: centraal in Nederland: Nieuwegein

 

Elke module kan ook afzonderlijk worden gevolgd.

Prijs: € 360,= per module

 

 

 

 

Inlichtingen en opgeven:

info@lapstreur.nl of  06-51572056

 

Je kunt ook een inschrijfformulier naar ons zenden.

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

E-mail:
info@lapstreur.nl

Telefonisch:
0031-(0)499-474161
06-51572056
06-53834785