ACTUEEL

ACTUELE PSYCHODRAMA-OPLEIDING (ZIE ONDER 1)

 

EN

 

ZOMER-WORKSHOP BIBLIODRAMA (ZIE ONDER 2)

 

                                                          

-1- OPLEIDING

 

PSYCHODRAMA (OOK BIBLIODRAMA)
SNELLE ROUTE, VOORAL KORTE WERKVORMEN, BRUIKBAAR BINNEN JE BEPERKTE TIJD

Wat leer je?
De basisopleiding is er in het begin op gericht, dat deelnemers door zelfontdekkend leren inzicht krijgen in hun eigen levensthema’s. Wij relateren dat steeds aan je latere rol als leider van groepen of psychodrama-director.
De basisopleiding mikt erop, dat de trainee in staat is, in de context van zijn/haar werk, de mogelijkheden van de methode spoedig in te zetten.

Output: Wat kun je straks? Wat ben je straks?
De trainee is gegroeid in zelfkennis en zelfvertrouwen. Zij/Hij kan onderscheid maken tussen eigen problematiek en het leven van zijn cliënten.
Bij de beroepsmatige omgang met groepen en individuele personen kun je aanlopen tegen vertragingen of zelfs impasses in het leer- of ontwikkelingsproces van de cliënt (klant, leerling, pastorant, groep enz.).
Deelnemers aan de basiscursus leren psychodramavaardigheden zo aan te wenden, dat zij in staat zijn:
● hun contacten (ook trainingen) nieuwe impulsen en diepgang te geven;
● deelnemers en cliënten bij persoonlijke impasses te helpen;
● groepsprocessen opnieuw elan te geven.


Getuigschrift
Aan het eind van de opleiding wordt een getuigschrift uitgereikt. De gegevens daarin vermeld, zijn uitgangspunt voor de toelating tot onze Voortgezette Opleiding Psychodrama.
Zij tellen ook mee voor de toelating tot de Learning Circle van de NBES. Dit is een overkoepelende opleiding die leidt tot internationaal Certified Practitioner (CP) Psychodrama.
Modules zijn SKGV en SRVB geaccrediteerd.
Praktische gegevens
Deelnemen kan op elk moment dat er een nieuwe module start.

De Opleiding vindt plaats op de vrijdag.

De volgende modules staan open voor inschrijving.


Titel en data van Najaarsmodule 2019
Verliesverwerking en psychodrama/bibliodrama”
  20 september
  4 oktober
  8 november
  6 december

Titel en data van de Wintermodule 2020
“Bijbelse dromen en eigen dromen, psychodramatisch benaderd”
  10 januari 2020
  24 januari
  7 februari
  21 februari
  6 maart

Titel en data van de Lentemodule 2020
“Psychodrama en de kracht van verhalen”
   3 april
   17 april
   8 mei
   29 mei
   12 juni

Plaats:
Ontmoetingskapel
Kapelweg 45
3951 AB Maarn

 en

Emmauskerk

Merelplein 2

3425 CC NieuwegeinPrijs:
€ 360,= (particulier) / € 500,= (zakelijk) per module-2- ZOMER-WORKSHOP BIBLIODRAMA

“WONDEREN OP HET PLATTELAND!”

Workshop-activiteit van π•³π–Šπ–™ π•―π–Šπ–†π–“-π–π–šπ–Žπ–˜

Data
Donderdag 15 augustus, 13.30 uur tot zaterdag 17 augustus 2019, 12.30 uur

Werktijden:
10.00 uur - 12.30 uur
13.30 uur - 16.30 uur
17.45 uur - 20.30 uur

Uitvoering:
Drs. Marjorie Lap-Streur TEP & Drs. Jan Lap TEP (Over ons: zie www.lapstreur.nl)

Wat doen we?
Levensverhalen en –ervaringen, we kennen ze uit ons eigen bestaan en komen ze tegen in de Bijbel. Soms sta je verstomd en verslagen, soms juich je en sta je op. Daartussen zitten allerlei gradaties.
We zoeken, zowel in de Bijbelverhalen als in onze levenservaringen, naar ruimte en betekenis.We doen dat in actie. We stappen in levens en rollen. Soms leid je ook, als je kunt en wilt.
Plezier, ontdekking, bevrijding, ook tranen, lachen en zingen: het is er allemaal.
Wonderlijk.

Aandachtspunten
- processing (doorwerking en analyse)
- actieve ensceneringen (vormgeven)
- theorie/practicum/live supervisie
- vaardigheden (oefenen)

Er wordt een urencertificaat verstrekt

Kosten:
Deelnamekosten € 600,= incl. koffie / thee / koekjes / fruit.
Dit is exclusief verblijfkosten en maaltijden. (Maaltijden worden geregeld in gezamenlijk overleg.)

Kortingen (er kan van één soort korting gebruik gemaakt worden):
- Bij aanmelding vóór 5 juli: € 75,= korting
- (Ex-) opleidingsdeelnemers: 10% korting
- Studenten: 20% korting

Bijzonderheden
Bed & Breakfast faciliteiten zijn er voldoende in de omgeving.
De workshop vindt plaats in π•³π–Šπ–™ π•―π–Šπ–†π–“-π–π–šπ–Žπ–˜ te Sint-Oedenrode, in het buitengebied gelegen.
Ruime gelegenheid tot wandelen en om van de natuur te genieten.

INLICHTINGEN EN OPGEVEN:

info@lapstreur.nl of telefonisch

E-mail:
info@lapstreur.nl

Telefonisch:
0031-(0)499-474161
06-51572056
06-53834785