DE VOORTGEZETTE OPLEIDING PSYCHODRAMA-DIRECTOR

 

Voor praktische gegevens als data, tijden, enz. zie onder ACTUEEL

 

Voor wie?


Heb je een basisopleiding psychodrama gedaan, dan kun je je ontwikkeling als psychodramaturg voortzetten via de VO. Je eigent je alle vaardigheden toe en je vormt een attitude, nodig om zelfstandig en verantwoord allerlei soorten psychodrama’s te leiden. (zie lectuurkast nr 8)

 

Wat leer je?


Leiderschap met eigen kleur


Je leiderschap, opgedaan in je basisopleiding, wordt allengs iets van jezelf. Je wordt het instrument, waarlangs anderen kunnen leren. Je valt samen met wat je eerst van buitenaf is aangereikt, en wat je al oefenend steeds meer als van jezelf ervaart. Je bereikt het niveau van een psychodramaregisseur met een eigen kleur.

 

Niveau


Maatschappelijke relevantie

 

  • De VO brengt je op het niveau om deel te kunnen nemen aan de Learning Circle van de NBES als voorbereiding op het examen voor de internationaal erkende kwalificatie Certified Practitioner (CP) Psychodrama.
  • Werk je als zelfstandige, dan blijkt het overleggen van het diploma Psychodrama Director Advanced Level een goede ondersteuning bij je aanbod aan mogelijke klanten.

 

Nieuwe opzet

 

Innovatief psychodrama


De aankomende VO kent een nieuwe opzet. We werken met elkaar aan theorievorming en praktijkverdieping. De vijf modules uit de cyclus bestaan uit eigenstandige gehelen. De Voortgezette Opleiding streeft ernaar, dat de deelnemer de trainingsuren maakt, die door de FEPTO worden erkend.
We hanteren een caroussel-model. Dat wil zeggen: je kunt instappen in de opleiding bij elke nieuwe module. Ben je eenmaal ingestapt, dan kun je de gehele opleiding afmaken, in één keer of in fasen. Je doorloopt voor het eindcertificaat dus altijd zes modules.
Elke module kent vijf opleidingsdagen.

Er wordt veel geoefend als director en co-director. Onze Voortgezette Opleiding is gecombineerd met de Basisopleiding. Dit geeft de deelnemers aan de voortgezette opleiding ruim gelegenheid om te oefenen.

 

Er zijn vier parallelle thematieken (Kellermann):

  1. werken met individuen
  2. werken met een groep
  3. de vormgeving
  4. weten wat je doet

Eisen

Studiebelasting

6x10 dagdelen (contact en training + supervisie) + 5x 3 dagdelen studie  = 75 dagdelen


Schriftelijke opdrachten en lezen
Per opleidingsdag een leerjournaal, waarin de winst voor je eigen psychodramaregie wordt genoteerd en gedeeld met de andere deelnemers.
Als afsluiting van de Voortgezette Opleiding: een artikel over psychodrama (-aspecten), dat gepubliceerd kan worden op de website of wellicht in een vaktijdschrift. Je baseert je op opgegeven en andere gelezen litteratuur en eigen ervaring.

 

Praktijkexamen

De deelnemers aan de Voortgezette Opleiding gaan tijdens hun deelname aan het werk met een eigen psychodramagroep. Aan het einde van de opleiding leg je een proeve van bekwaamheid af: je laat zien dat je een psychodramaleider bent met een eigen kleur. Je doet dat door een sessie psychodrama te doen met een groep. De beoordeling geschiedt door de vaste docenten op basis van eigen waarneming en van de feedback van de groepsleden (op grond van een evaluatieformulier) en door een daartoe uitgenodigde externe deskundige.

 

Literatuur:

bij de kosten zijn de gratis hand-outs inbegrepen

 

 Andere bijzondere informatie vind je onder ACTUEEL

 

 

Lokatie

Maarn en Maarsbergen 

Uitvoerders
Drs. Marjorie Lap-Streur TEP en Drs. Jan Lap TEP; enkele (internationale) gastdocenten.

Kosten
€ 750,= particulier/ €950,= zakelijk, per module, vooraf te betalen 

Contact
info@lapstreur.nl
0031(0)499-474161
06-53834785
06-51572056


Aanmelden


zie ACTUEEL